Afspraak

De eerste stap is het maken van een afspraak met elkaar. Tijdens deze afspraak verkennen we gezamenlijk uw wensen en mogelijkheden voor de website van uw bedrijf. Wat is bijvoorbeeld het doel van uw website en binnen welke termijn moet de website live. Nadat ik al deze wensen heb geïnventariseerd, maak ik een offerte op maat waarin ook een voorlopige tijdsplanning wordt opgenomen.