Nieuwsbrief opmaak is een heel andere tak van sport dan een webpagina opmaken. Waar voor het voor een website gebruikelijk is dat de HTML schoon blijft en de opmaak in een apart opmaakbestand (CSS) wordt gezet, zal bij de nieuwsbrief de opmaak ‘inline’ worden gedaan. Ook dient bij het opmaken van nieuwsbrieven rekening gehouden te worden met het feit dat er (nog) geen standaard is, in tegenstelling tot de W3C standaard die voor websiteweergave wel gebruikelijk is.

Verstuurt u regelmatig nieuwsbrieven, maar ontbreekt een sprankelende layout? Wij helpen u graag met het ontwerp van een e-mailtemplate die past bij uw huisstijl en/of website. Mocht u verschillende lay-outs wensen voor verschillende e-maildoeleinden dan kunnen wij u hiermee helpen.

MailChimp nieuwsbrief opmaak

MailChimp is een nieuwsbriefsysteem dat wereldwijd bekend is en zich continu blijft ontwikkelen. Met MailChimp kan een nieuwsbriefcampagne opgezet worden en na het versturen is het mogelijk om de resultaten gedetailleerd te analyseren.

Binnen MailChimp is het mogelijk om gebruik te maken van diverse templates, maar Hoose Webcreations kan ook templates maken voor u. Deze templates zullen aan uw wensen voldoen en tevens responsive gemaakt worden, zodat uw nieuwsbrief bijvoorbeeld ook op een smartphone optimaal leesbaar is. Daarnaast kunnen we ook e-mailcampagnes binnen MailChimp voor u opzetten en een rapportage maken van de statistieken.

Laten we samen een afspraak maken om uw wensen door te nemen.