Front-end development, wat is dat nou? De gemiddelde bezoeker zal bij het horen van deze term een vraagteken boven het hoofd hebben. Wanneer we het gaan hebben over HTML en CSS, zullen ook de wenkbrauwen misschien nog wel omhoog gaan. Hieronder proberen we uit te leggen wat front-end development nu is.

Front-end development nader uitgelegd

Front-end wil eigenlijk zeggen de voorkant van de website, dat wat u of de bezoeker van uw website ziet. Daarnaast heb bestaat er ook een back-end (achterkant van een website, of het CMS). Een front-end developer houdt zich voornamelijk bezig met datgene wat de bezoeker van de website ziet. Front-end development kunt u zien als de aannemer die het huis bouwt, dat de architect heeft ontworpen. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de toekomstige bewoner (u als klant). Zonder front-end development zou de (grafische) weergave van uw website wellicht erg saai zijn. De front-end developer houdt zich bezig met de opmaak; Een achtergrond op de juiste positie en teksten in het correcte lettertype. Daarnaast waakt een front-end developer voor een juiste semantische weergave van de webpagina. Zie het als een boek: dat is ook in een logische volgorde opgebouwd met hoofdstukken, titels, paragrafen, zinnen, etc… Om uw website nog aantrekkelijker te maken, kan een front-end developer, in overleg met u, enige animaties toevoegen.

Wat doet een front-end developer?

Een front-end developer werkt vaak samen met (graphic) designers en (back-end) developers; Er is een raakvlak tussen creativiteit en techniek. Een front-end developer moet rekening houden met diverse aspecten die het bouwen van een werkende website met zich meebrengt:

➤ Wordt de website gekoppeld aan een CMS, zo ja, welke content en code moet variabel zijn?
➤ Moet de website alleen op een desktop computer goed weergegeven worden, of moet de website zich ook aanpassen aan de grootte van het scherm waarmee de bezoeker naar de website kijkt?
➤ Een website moet zo opgebouwd worden dat de HTML structuur goed te doorzoeken is door zoekmachines.
➤ Met welke browserverschillen moet rekening gehouden worden?

Bent u van mening dat wij u kunnen helpen op front-end development gebied? Dan maken we graag een afspraak met u.